به سامانه مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی خوش آمدید

welcome to the home of www.aibs.ir

 

سامانه اصلاح نژاد دام سنگین

 

سامانه جامع هویت دام

 

سامانه اصلاح نژاد دام سبک

 

سامانه تولید و توزیع مواد ژنی و شبکه تلقیح مصنوعی

 

سامانه واردات و صادرات اسب  

سامانه واردات و صادرات مواد ژنی

 

 

سامانه سگ کار

 

 

 " کلیه حقوق متعلق به واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور می باشد "