به سامانه مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی خوش آمدید

welcome to the home of www.aibs.ir

 

سامانه اصلاح نژاد دام سنگین

 

سامانه جامع هویت دام
راهنمای سامانه
توضیحات تکمیلی

 

سامانه اصلاح نژاد دام سبک

 

سامانه تولید و توزیع مواد ژنی و شبکه تلقیح مصنوعی
راهنمای سامانه

 

سامانه واردات و صادرات اسب  

سامانه واردات و صادرات مواد ژنی

 

سامانه چاپ شناسنامه اسب  

سامانه سگ کار

 

 

 " کلیه حقوق متعلق به واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور می باشد "